Kursy instruktorskie masażu Shantala Special  Care – Baby.

Kursy instruktorskie  są okazją do spotkania się profesjonalistów z różnych dziedzin, w centrum zainteresowania których znajduje się małe dziecko.

Zapraszam pediatrów, położne, doradców chustowych, rehabilitantów, doule, promotorów karmienia piersią, logopedów i każdego innego specjalistę, który chce spojrzeć na małe dziecko z perspektywy trenera Shantala, fizjoterapeuty, terapeuty NDT-Bobath i SI oraz matki czwórki dzieci.

Omawiamy pielęgnację neurorozwojową niemowlęcia, czyli jak nosić, podnosić, trzymać, karmić, kąpać, bawić się by uszanować potrzeby rozwojowe dziecka.
Kursanci poznają prawidłowy rozwój oraz jego zaburzenia w aspekcie przetwarzania sensorycznego w 1 roku życia dziecka.

Tematy szczególnie szeroko poruszane to:

– prawidłowy rozwój oraz jego zaburzenia w aspekcie przetwarzania sensorycznego w 1 roku życia dziecka – współzależność rozwoju dużej i małej motoryki, kontroli wzrokowej, komunikacji i umiejętności  społecznych

– podstawowe odruchy niemowlęce, ich znaczenie oraz warunki integrowania,

– napięcie mięśniowe- definicja i jego wpływ na rozwój wzorców ruchowych dzieci

– zabawki i sprzęty promowane jako wspierające rozwój niemowląt- kiedy służą  a kiedy przeszkadzają

– pielęgnacja neurorozwojowa w aspekcie fizjoterapeutycznym, czyli jakie stosować sposoby noszenia, podnoszenia i trzymania dzieci w zależności od wieku, umiejętności i potrzeb niemowlęcia oraz jak pozycjonować do karmienia piersią i do rozszerzania diety metoda BLW.

-techniki masażu niemowlęcia prawidłowo rozwijającego się oraz modyfikacje masażu dzieci z obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym

– Masaż Shantala jako podejście wpływające na regulację niemowlęcia oraz inne metody wspierania dziecka w odczytywaniu sygnałów płynących z ciała, komunikowaniu o nich i budowaniu adekwatnych odpowiedzi na te sygnały.
– rola dotyku w budowaniu relacji międzyludzkich oraz jego wpływ na rozwój dziecka – warsztaty praktyczne

– doświadczamy i rozważamy jak stać się dobrym instruktorem, jak uczynić rodzica szczęśliwym i wierzącym we własne kompetencje, jak wspierać relację rodzic- dziecko.

 

 

Shantala, to nie tylko imię kobiety, która zafascynowała kiedyś Frederica Leboyera. Dziś to sposób w jaki traktujemy człowieka, to szacunek dla drugiej osoby okazywany dotykiem. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych, zdrowych oraz niepełnosprawnych.

Rodzice masujący dzieci kształtują  uważność skierowaną zarówno na dziecko jak i na siebie co czyni nasze rodzicielstwo bardziej świadomym a przez to i piękniejszym.

 

Szkoła jest zarejestrowana w „Rejestrze Instytucji Szkoleniowych”RIS, co umożliwia sfinansowanie kursu przez Urząd Pracy.

Absolwenci kursów Instruktorskich wyposażeni są w wiedzę i umiejętności wystarczające do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla rodziców lub opiekunów, nabywają prawa do posługiwania się logiem Shantala, korzystania z panelu instruktora- wymiana doświadczeń, filmy i inne treści ze szkoleń, warsztatów, wzory certyfikatów.

 

 

W związku z dużą liczba pytań o konkurencyjne szkolenia, „dlaczego nie uświadamiam ludzi, że mało merytoryczne, że nie warte tych pieniędzy i czy można przyjść do mnie na uzupełnienie … ” – zachęcam (jak to przy każdym kursie) do weryfikacji certyfikatów i kompetencji osób je prowadzących, bo nie zawsze jest fachowo tam gdzie jest „kolorowo”.  Z całego serca polecam kursy instruktorskie Shantala prowadzone przez Ilonę Brzozowską Misiewicz, Mirę Rządzką, Jacka Szmalca.  To są osoby, które kończyły razem ze mną kurs prowadzony przez holenderskie trenerki z ORO- organizację Shantala Special Care. Innych aktywnych trenerów Masażu Shantala  nie znam. (nie znaczy, że ich nie ma, to właśnie można zweryfikować oglądając certyfikat – prowadzący powinien być trenerem/nauczycielem a nie instruktorem ).

Shantala- warsztaty rozwijające.

Warsztaty skierowane do osób, które ukończyły kurs instruktorski masażu Shantala.

Absolwenci uzyskują certyfikat uczestnictwa w warsztatach odnawiających : Shantala Special Care – Baby

Tematy poruszane na warsztatach:

– profile sensoryczne oraz pielęgnacja neurorozwojowa prawidłowo rozwijającego się dziecka

– masaż i pielęgnacja neurorozwojowa dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym

– masaż i pielęgnacja neurorozwojowa dziecka ze wzmożonym napięciem mięśniowym

– płaczące niemowlę- przyczyny płaczu, kolki u noworodków i niemowląt oraz strategie wspierające rodzica i dziecko

 

Rozwój i pielęgnacja niemowlęcia

“Przebieg rozwoju dziecka i pielęgnacja neurorozwojowa w 1 r. ż.”

Warsztat ten jest elementem kursu instruktorskiego Shantala Special Care Baby organizowanego przez Agnieszka Słoniowska Dobry Start Dziecka, dlatego, jeśli kursant zdecyduje się kontynuować naukę w zakresie masażu to może być zwolniony z pierwszego dnia kursu, którego koszt jest adekwatnie pomniejszany (ważność 2 lata od ukończenia warsztatów).

Są to również warsztaty rozwijające dla osób kończących kurs instruktorski Shantala  innych szkołach a także dla tych, którzy na co dzień pracują z małymi dziećmi i chcieliby pogłębić swoja wiedzę wspierając rodzica będąc np pediatrą, logopedą, psychologiem, doulą…

Poruszane zagadnienia:
I.    Rozwój dziecka od urodzenia do momentu osiągnięcia samodzielnego chodu- wskaźniki prawidłowego rozwoju ruchowego i przetwarzania sensorycznego, bodźcowanie sprzyjające rozwojowi dziecka.
II.    Przebieg rozwoju dziecka w zależności od wielkości i rozkładu napięcia mięśniowego, przypadki rozpatrywane:
1.    Rozwój przy wzmożonym napięciu mięśniowym
2.    Rozwój przy obniżonym napięciu mięśniowym
3.    Rozwój dziecka z asymetrią
4.    Rozwój dziecka z nierównomiernym rozkładem napięcia mięśniowego, tzn. obniżonym centralnie i wzmożonym obwodowo

III.    Pielęgnacja neurorozwojowa- czyli jak podnosić, nosić, kąpać, przewijać, karmić, bawić i wykonywać inne czynności pielęgnacyjne by stymulować prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz uwzględniając uwarunkowania sensoryczne niemowlęcia

 

Zintegrowane niemowlę blisko rodzica – spotkania dla rodziców małych dzieci. 

Temtyka spotkań:

  • masaż niemowlęcia,
  • pielęgnacja neurorozwojowa,
  • rozwój dziecka- sekwencje prawidłowego rozwoju,
  • przetwarzanie sensoryczne/integracja sensoryczna
  • kola niemowlęca- powody występowania i strategie wpierające rodziców i dziecko
  • zabawy, zabawki, sprzęty przeznaczone do użytku dla niemowląt- na ile pomagają a na ile przeszkadzają w rozwoju

Kursy prowadzi trener (nauczyciel) masażu Shantala Special Care, mgr rehabilitacji, terapeuta NDT-Bobath Baby, SI, PNF – Agnieszka Słoniowska